Vad är en förening

Bostadsrättsförening, föräldraförening eller en facklig förening. Jämnt och ständigt hör vi begreppet förening, och ser människor som organiserar sig under en specifik flagg. Vad innebär egentligen begreppet och vad avgör ifall man kan kalla sig för att vara en förening?

En förening är en grupp personer, en grupp människor med organiserade medlemskap, som ägnar sig åt ett specifikt intresse eller avgränsad verksamhet. Det finns en diskrepans mellan föreningar som är ideella och de som är ekonomiska, men det finns även andra typer av föreningar som har andra riktlinjer. Det som skiljer föreningar åt går att läsa på nätet eller i olika böcker. Föreningen är en juridisk person, ifall den har medlemmar, en styrelse och stadgar. Det är alltså olika regler för olika sorters föreningar, till exempel behöver ekonomiska föreningar registrera sig hos Bolagsverket. En ideell förening är samma sak som en klubb. Om föreningen inte är så uppstyrd och saknar stadgar och en styrelse kallas det istället ett nätverk. Föreningar kan finnas under korta perioder eller under flera generationer. Deras aktivitet bestäms av medlemmarna, vilka kan vara väldigt aktiva och arrangera sammanträden flera gånger i veckan eller endast lågaktiva och ses en gång per år.

Varför finns föreningar?

Föreningar skapas för att människor skall kunna stråla samman över sitt gemensamma intresse. Det kan handla om allt från idrott till politik. Föreningar underlättar för de människor som har ett intresse som de vill vidareutveckla genom att man hittar en plattform där man kan dela information och tips om föreningsämnet. De kan också finnas för att värna om något som människor har gemensamt, exempelvis en bostadsrättsförening. Dessa finns för att de som bor i huset skall fatta gemensamma beslut som påverkar alla som bor i området. Det är bostadsrättsföreningen som planerar för upprustning av fastigheten eller vårstädningar och liknande.

Fackföreningar är föreningar som för samman arbetstagare från specifika branscher, yrkeskårer eller arbetsplatser för att organisera medlemmarna. Föreningen kan sedan användas för att diskutera och förmedla vad medlemmar tycker om saker som löner och arbetsvillkor. Föreningen företräder således medlemmarna för arbetsgivaren. Fackföreningsmedlemmarna kan med hjälp av fackföreningen förhandla saker med arbetsgivaren och får juridisk hjälp och rättsligt skydd vid eventuella tvister. Fackföreningar har funnits sedan 1700-talet, då jordbrukssamhällen påverkades drastiskt av den industriella revolutionen. Kulturen förändrades mycket under denna period, exempelvis blev kvinnor och barn med engagerade inom industrisamhället än de varit tidigare.

Att gå med i en förening brukar inte vara svårt. Ofta behöver man skicka in en ansökan för att få komma med. Vissa föreningar kommer man med i utan att man behöver göra ett aktivt val, exempelvis just bostadsrättsföreningen. Föreningar underlättar intressediskussioner för deras medlemmar men kan vara till stor hjälp i större frågor kring exempelvis arbete och rättigheter. Föreningslivet anses vara ganska unikt för Sverige, men motsvarande organisationer finns i många andra länder. Det som är utmärkande för det svenska föreningslivet är att det finns otroligt många föreningar, och att svenskar är aktiva i dem. Anslutningsgraden är väldigt hög, trots att engagemanget inte behöver vara så högt. Föreningar är demokratiskt uppbyggda där medlemmarna är med och diskuterar och påverkar allt som sker inom föreningen och hur de skall agera utåt sett.

© 2021 Bjurholms Hembygd