Hembygdsgårdar i världen

En hembygdsgård visar samlingar av båda byggnader och artefakter. Hembygdsgårdar dokumenterar och bevarar vardagen av människor med alla bakgrunder. Vanligtvis vårdas de av lokala hembygdsföreningar som också håller studiecirkel och andra aktiviteter i folkbildnings syfte. Det inkluderar ofta levande historia där människor klär sig och agerar som folk gjorde under den historiska perioden representerad av hembygdsgården.

Fram till slutet av 1800-talet var museer ofta etablerad av lokala elitgrupper så de kunde förhärliga deras familjer och rättfärdiga deras ställning i samhället. Å ena sidan inrättades de första hembygdsgårdar av överklassen för att bevara den så kallade folkkulturen. Det var i linje med mönstret att etablera museer som ett elitprojekt. Samtidigt var det meningen att visa kontrast med industrialiserings massproduktion. Grundare av de första hembygdsgårdarna hade ofta en romantiserad bild av livet på landsbygden som mer autentisk än stadsliv. Å andra sidan, utan dessa ansträngningar skulle många av dessa byggnader och tillhörande färdigheter och seder ha förstörts under 1900-talet.

Men med införande av allmän rösträtt och demokrati blev ledare tvungna lyssna mer till folket och folket vill se sig själv speglad i historia. Under en demokratisk ideologi är vanliga människors liv också värde att studera och bevara. Idag har hembygdsgårdar som sitt syfte att visar vanliga människors vardag. Därför består de ofta av torpstugor och andra gårdsbyggnader men också mindre verkstad och verksamheter. Ofta har hembygdsgårdar ett lokalpatriotiskt syfte där man vill visa upp vad är speciell med sitt område. Det ger en mer konkret bild av förfluten än bara att läsa om den.

Några kända exemplar

Under unionstid grundade Kungen Oscar II de första hembygdsgårdar först i Norge och sedan i Sverige. Det var kärnan som utvecklades till nuvarande Skansen. Skansen som grundades 1891 var det första stora hembygdsgården i hela världen Idag är en del av museets syfte att gestalta bilder av det svenska kulturarvet genom att levandegöra förfluten. Skansen snabb blev en inspiration för människor i andra länder, särskilt USA, att öppna liknande. Fast i Nordamerika sätter man stress på levande historia medan i Europa sätter man stress på självaste byggnader.

Grundades i slutet av 1920-talet Colonial Williamsburg i delstaten Virginia i USA är ett av Nordens främsta friluftsmuseum. Det är inte bara en samling restaurerade och återskapade byggnader utan är istället en rekreation av en hel stadsdel under kolonialtiden. Colonial Williamsburg består av tre huvudvägar och deras anslutande gator samtidigt som tidstypiska hus och fungerande verkstad. Colonial Williamsburg ligger i mitten av en stora historiskt distrikt och här får husägare inte visa upp några moderniteter.

Matmata i Tunisien är en hembygdsgård i norra Afrika. Matmata består av traditionella underjordiska strukturer som skapas genom att gräva ett stort hål i marken och sedan gräva rum i hålets väggar. Vissa hem har flera sammankopplade hål, alla med egna rum. Idag är Matmata i sin helhet registrerad som en UNESCO: s världsarvslista, men byn är förmodligen mest känd för att vara en av filmplatserna för filmen Star Wars: ett nytt hopp. Idag bor det cirka 2000 invånare, av vilka de flesta lever av turism och traditionellt hantverk.

© 2021 Bjurholms Hembygd