Hembygd

Hembygd, det är den plats man kommer ifrån eller en där man sedan en lång tid varit bosatt. Man kan alltså ha fler än en, det kan även röra sig om t.ex. föräldrarnas uppväxtort. Det är helt enkelt en bygd till vilken man har livslånga band, en plats där man känner sig hemma. En invand miljö som du har en stark anknytning till. Ibland är det en plats du längtar till men det kan också vara en plats du längtar från. Det är en plats som format din identitet, dig som person, men förhållandet till hembygden behöver inte vara odelat romantiskt.

När man hör ordet ”hembygd” är det många som tänker på landsbygd och bondesamhälle, små röda stugor med vita knutar, svunna tider och bevarandet av det gamla. Hembygden är historia och minnen men också här och nu. Framtid. Hembygden kan vara gärdesgårdar, skog och mark men den kan också vara stadskvarter. Byn, bruksorten, socknen, staden. Den plats som på endera vis är din, hur än själva miljön ser ut.

Begreppet hembygd

Själva begreppet hembygd dök upp inom litteraturen i slutet av 1800-talet. Under tidigt 1900-tal började man via hembygdskunskap och hembygdsvård skapa sätt att förhålla sig till sin närmaste fysiska miljö. 1919 blev hembygdskunskap ett obligatoriskt ämne i folkskolan och var det sedan ända till 1955. Bygdens minnen skulle tas tillvara, man skulle samla och sprida kunskap och värna om natur och kultur.

Under den här perioden hade industrialismen hade gjort sitt intåg och förändringens vindar präglade samhället och man såg ett behov av att bevara såväl miljöer som kunskap. Unionen med Norge hade också upplösts och världen förändrades i stort och smått. Med förändringen kom intresset för bevarandet av kultur och miljö likväl som tankarna kring den egna identiteten som ju också den var stadd i förändring.

Hembygden idag

Idag flyttar människor både oftare och längre än vad man gjorde förr. Man lämnar sin hembygd, rotar sig på nytt på annat håll. Inte sällan bodde man för bara några generationer sedan kvar i samma socken, kanske rentav samma by eller på samma gård livet ut. Då flyttade man ofta för att man var tvungen, nu kan man flytta långt bara för att man vill uppleva något nytt. Nu är det allt annat än ovanligt att man flyttar från en ort till en annan, flera gånger under livet ibland.

Kanske kommer man att bo på en plats där förhållandevis få är födda och uppvuxna, en ny stadsdel eller en ort dit många flyttat för att jobba eller studera. Relationen till hembygden och de man delar den med blir en annan. Kanske kommer man dela sin hembygd med personer från ett annat land vars tidigare hembygd skiljer sig mycket från den plats de kommit till. Det är ingen ny företeelse i sig, även om rörligheten är en annan idag. Man kommer när man rör på sig att prägla likväl som präglas av vår nya hembygd, precis som man gjort i alla tider. Hembygden förändras och bevaras, utvecklas och består. Även om människorna påverkas av den så är det också just människorna som skapar den.

© 2021 Bjurholms Hembygd