Att engagera sig i en hembygdsförening

Om du är intresserad av att bevara Sveriges kulturarv så kan det vara en god idé att bli medlem i en hembygdsförening. Hembygdsrörelsen i Sverige är en folkrörelse som både arbetar med att tillvarata och att visa lokala traditioner och folkkultur. Hembygdsrörelsen är en ideell verksamhet som bygger på medlemmarnas insatser.

Hembygdsrörelsens vision är att vi ska ha en levande hembygd öppen för alla. I en hembygdsförening kan du arbeta för det natur- och kulturlandskap som vi alla lever i. Vi tror att det är viktigt att ta tillvara dessa landskap för att få oss att trivas och känna oss hemma där vi bor. I hembygdsföreningarna finns det möjlighet att engagera sig i deras ofta mångfacetterade verksamhet. Det kan till exempel handla om att de ger ut årsböcker och hembygdsböcker, eller att de producerar filmer om sin hembygd. Andra delar i verksamheten kan vara folkdanslag, inom vilket man också värnar om folkdräkterna. Som medlem kan man även delta i studiecirklar om hembygden eller i de regionala släktforskarföreningarna.

Andra föreningars arbete kan fungera som inspiration för den egna föreningens arbete. Genom att gå med i en hembygdsförening kan du vara med och påverka landskapet och bidra till en positiv och mer hållbar samhällsutveckling, exempelvis rörande samhällsplanering och lokal utveckling. Många hembygdsföreningar har även en funktion som remissinstans för kommuner. Föreningarna arbetar varje år ideellt till ett värde av cirka 1 miljard kronor. I Sverige finns det 2060 hembygdsföreningar, och sammantaget har dessa hembygdsföreningar omkring 450 000 medlemmar. Det finns hembygdsföreningar både i städer och på landsbygden. De flesta hembygdsföreningar har ett verksamhetsområde som kan sammanfalla med sockenområdet, men området kan även vara större.

Ett riksomfattande förbund inom hembygdsrörelsen har funnits sedan 1916, men 1975 ändrads förbundet till den nuvarande riksorganisationen. 1991 bytte organisationen namn och heter sedan dess Sveriges hembygdsförbund. Jan Nordwall är sedan 2008 generalsekreterare för förbundet.

Så här gör du

Om du engagerar dig i en hembygdsförening så blir du medlem i en lokal hembygdsförening, som i sin tur är en del i det regionala hembygdsförbundet. Det finns sammantaget 26 regionala hembygdsförbund. Det finns även ett riksförbund som har ett kansli i Stockholm. Riksförbundet, Sveriges hembygdsförbund, har en webbplats där du kan gå in och söka dig fram till din lokala hembygdsförening. Där kan du hitta såväl kontaktuppgifter som kalendarium för de närmaste inplanerade aktiviteterna.

Medlemsförmåner

Som medlem kan du även starta en prenumeration och på så vis ta del av Sveriges Hembygdsförbunds tidskrift. Tidskriften heter Bygd och natur och den har givits ut sedan 1920. Tidskriften kommer ut fyra gånger per år. Tidningen innehåller bland annat reportage och krönikor om hembygd och natur- och kulturarvsfrågor. Dessutom får du information om sådant som är på gång inom hembygdsrörelsen. Det finns flera positiva aspekter med att engagera sig i en hembygdsförening. På så sätt kan du bidra till ett hållbart samhälle, både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Genom att beskriva och dokumentera olika aspekter av kulturarvet så kan vi också ta del av kulturarvet och berätta om det för andra.

© 2021 Bjurholms Hembygd