Sveriges hembygdsförbund

Sverige har hela 2050 hembygdsföreningar samlade i Sveriges hembygdsförbund. Hembygdsrörelsen är faktiskt en av Sveriges största folkrörelser och i dess föreningar samlas nästan 450 000…

Hembygd

Hembygd, det är den plats man kommer ifrån eller en där man sedan en lång tid varit bosatt. Man kan alltså ha fler än en,…